Privacy

Monsterboetes tot 20 miljoen euro of tot 4% van de totale, wereldwijde jaaromzet voor inbreuken op de privacywetgeving. Neem GDPR niet licht op!

GDPR gaat om persoonsgegevens of “alle informatie die kenmerkend zijn voor de identiteit van natuurlijke persoon”. Dit gaat over naam, locatiegegevens, gezinssituatie, medische gegevens, … GDPR schrijft voor dat deze gegevens rechtmatig en transparant moeten worden verwerkt ten aanzien van de betrokkene.

Dit is moeilijker dan het op het eerste zicht lijkt.
GDPR heeft invloed op alle afdelingen van uw bedrijf die persoonlijke gegevens verwerken, zoals HR, verkoop, marketing, klantenservice, IT, finance of legal. Deze afdelingen krijgen via allerhande kanalen persoonlijke data binnen van uw klanten maar ook van uw medewerkers. Databeheer is dus cruciaal en verdient de nodige aandacht!

Voor organisaties is het een hele uitdaging om de wettelijke verplichtingen na te leven, waaronder:

  • Het opmaken van een Register van de Verwerkingsactiviteiten
  • Het aanstellen van een Data Protection Officer
  • Uitvoeren van Privacy Impact Assessments
  • Inbouwen van Privacy by default & design
  • Cookiebeleid

Emedicijnen biedt u een eenvoudig, efficiënt en gebruiksvriendelijk alternatief aan: de ‘Data Register Tool‘.

Samen met 2sky heeft Emedicijnen een webapplicatie ontwikkeld die u toelaat om op een gebruiksvriendelijke manier het ‘Register van de Verwerkingsactiviteiten’ op te stellen.

Probeer onze Data Register Tool

Onze Data Register Tool is een webapplicatie die via een procesmatige aanpak ondersteuning levert aan uw privacy-, informatieveiligheid- en kwaliteitsprocessen.